1. A Szolgáltató Adatai

  1. A www.elmetagitorajzolas.hu könyvértékesítő portált a JAR Art Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
  2. A Szolgáltató cégneve: JAR Art Kft.
  3. A Szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Forgách u. 19.
  4. Cégjegyzékszám: 01-09-950146
  5. Adószám: 23039980-1-41
  6. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-76494/2014
  7. Tárhely-szolgáltató:  3 in 1 Hosting Bt. (Adószám: 22206118-2-13) www.megacp.com

 

 1. A MEGRENDELÉS MENETE

  1. A megrendelések leadása az elmetagitorajzolas.hu könyvértékesítő portálon az oldal internetes értékesítő felületén lehetséges. A számlázási és szállítási adatok kitöltését követően a rendelése darabszámát kell megadnia. Az automatikusan generált vételár minden díjat, így a szállítás díját is tartalmazza. Ezután átvételi és fizetési módot kell válasszon. A „Felhasználói feltételek” elfogadását követően a "megrendelés elküldése" gombot nyomja meg a megrendelése elküldéséhez. Ezt követően a megadott e-mail címére egy automatikus visszaigazolást kap a rendeléséről. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint az adatait. Amennyiben fizetési módnak az „előre utalás”-t választotta, úgy egy díjbekérőt kap az e-mail címére. A könyvet, a könyv árának bankszámlánkra történő beérkezését követően küldjük el. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, kérjük, ezt egyéb elérhetőségeinken jelezze felénk.

 

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ön által megrendelt termékeket 2 napon belül leszállítsuk. A teljesítés bármely okból adódó ellehetetlenülése esetén haladéktalanul tájékoztatjuk és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 8 napon belül visszautaljuk. A visszautalással kapcsolatban önt, a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (könyv átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (0630-383-3606), e-mailben (elmetagito@elmatagito.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.
  1. Elállás esetén a könyvet saját költségén küldje vissza: JAR Art Kft., 1139 Budapest Forgách u. 19.) és haladéktalanul, de legkésőbb a könyv(ek) visszaérkezésétől számított 8 napon belül visszatérítjük a visszaküldött könyv(ek) vételárát. Elállás esetén önt, a vásárlót kizárólag a könyv visszaküldésének költsége terheli. A könyv(ek) vételárát azonban csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a könyv(ek)et visszaszolgáltatta.
  2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód alkalmazását kéri.
  3. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
  4. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
   • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
  5. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 2. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. „A kellékszavatossági igénye érvényesítése során kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.”
 3. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 1. Egyéb rendelkezések

  1. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet. A Szolgáltató Adatkezelési szabályzatban rögzíti az adatkezelésének módját.
  2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
  3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
  4. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdését felteheti az oldalon található levélküldő felületen.
  5. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Kérdésed van? Írj nekünk!

Elérhetőségeink

1139 Budapest Forgách utca 19.
+36-30-383-3606
elmetagito@elmetagito.hu